29 EKİM KOLEJİ
Telefon Numaramız

İLKOKUL

İLKOKUL

Özel 29 Ekim İlkokulunda eğitim ve öğretim, sağlam pedagojik ilkeler üzerine kurulmuştur. Bilimsel, yalın, tutarlı, güvenilir, yaşamla ilişkili, değişimle bağlantılı 29 Ekim eğitim modeli, asıl gücünü, her öğrenciyle tek tek ilgilenilmesinden ve öğrenciye kendini geliştirme olanağı sağlamasından almaktadır.

Bu gücü uygulanır kılan strateji, öğrenci ve şube sayısını belli bir sınırda tutan “önce insan” stratejisidir. 29 Ekim Kolejinde ana sınıfından başlayarak her sınıf düzeyinde sınırlı bir kontenjan belirlenmiştir.

Derinlemesine tanınabilen ve yeterince ilgi görebilen her çocuk kendini geliştirir ve kendi kişisel başarısını yakalar. 29 Ekim eğitim modelinde akademik başarı, öğrenme ortamının doğal bir sonucudur.

Akademik başarı, öğrencilerin mutlulukları ve kişilik gelişimleri korunarak elde edilen sağlıklı, doğal ve gerçek bir başarıdır.

29 Ekim İlkokulunda eğitim anlayışımızı şöyle özetleyebiliriz: “Değişen dünyadır. Aslolan ise insandır. Ancak insanı tanıyan ve insanının bütününü eğitmeye önem veren eğitim modelleri hızla değişen dünya için güçlü kanatlara sahip, cesur ve donanımlı insan yetiştirebilir”.

29 Ekim İlkokulunda eğitim anlayışımızı şöyle özetleyebiliriz: “Değişen dünyadır. Aslolan ise insandır. Ancak insanı tanıyan ve insanının bütününü eğitmeye önem veren eğitim modelleri hızla değişen dünya için güçlü kanatlara sahip, cesur ve donanımlı insan yetiştirebilir”.

O, 29 Ekim İlkokulu öğrencisidir…

• Yenilenmeyi gelişmenin gereği sayan, değişimi yakından izleyen bir yaklaşımla yetişmiş,

• Matematiksel düşünme becerisini, sanatsal becerileri, bilimsel öğretileri, değerler eğitimini, hayatla ilişkilendirerek edinmiş,

• Sevgi, saygı, hoşgörü, uzlaşma ve paylaşmayı içselleştirmiş,

• Atatürkçü çizgide,

• Geleneklerine ve kültürel miraslarına sahip çıkan,

• Araştırmacı, sorgulayan, sorumluluk sahibi, çevreye ve insana saygılı,

• Dünyanın her yerinde başarılı olabilecek değerlere ve deneyimlere sahip

Birebir ve Etüt Destekli 7 Gün Eğitim!