29 EKİM KOLEJİ
Telefon Numaramız

LİSE

LİSE

29 Ekim Eğitim Kurumlarının önemli hedeflerinden bir tanesi de öğrencilerimizin akademik başarısıdır. Eğitimin olmazsa olmazlarından olan akademik başarıya yani üniversiteye yönelik çalışmalara 11. ve 12. sınıflarda başlamak, hedeflerimize ulaşmamızı imkansız kılar. Bu nedenle 8. sınıftan 9. sınıfa geçen ve kaydını yaptıran öğrenciye uygulanacak seviye belirleme sınavı ile öğrencinin eksikleri tespit edilir ve bir plan dahilinde bu eksiklerin giderilmesi çalışmaları başlar.

Alanında uzman okul ve dershane deneyimli öğretmenler tarafından öğrencilerimiz haftanın 7 günü derslerin yanında etüt, birebir ve belli dönemlerde uygulanacak hızlandırma programları ile desteklenir. 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerimiz haftada 45 saat, 12. sınıf öğrencilerimiz 60 saat öğrenim görmektedir.

29 Ekim Eğitim Kurumları, çocuklarımızı geleceğe hazırlama konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır; ders öğretmenlerinin yanında görevleri sadece öğrencilerimizin konu eksiklerini gidermeye yönelik çalışan dershane deneyimli, alanında uzman birebir öğretmenlerimiz sistemimizin bir parçasıdır.

10. sınıfın sonunda rehberlik servisimizin desteğiyle alanlarını belirleyen öğrencilerimiz, alanlarına yönelik derslerde her türlü imkana sahip olacaktır. Rutin aralıklarla yapılan ve velilerimizle paylaşılan deneme sınavları, KDS (Kazanım Değerlendirme Sınavları) ve yazılı sınavların analizleri sonucunda çocuklarımızın eksikleri planlı bir şekilde giderilmektedir.

11. Sınıf ve 12. Sınıf öğrencilerimiz haziran ayında iki hafta (60 saat), ağustos ayında iki hafta (60 saat), yarıyıl tatilinde 1 hafta (30 saat) olmak üzere 150 saat dershane deneyimli öğretmenler tarafından hızlandırma kursuna alınır. Hazırlık çalışmalarımız bununla sınırlı olmayıp eğitim-öğretimin başladığı haftadan itibaren her cumartesi günü 6 saat olmak üzere toplam 30 hafta, 180 saat hazırlık dersi alır. 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimize hafta sonu hazırlık çalışmalarının ve haziran, ağustos ve yarıyıl tatilinde yapılan hızlandırma kurslarının dışında öğretim yılı içerisinde özel ders programı uygulanır.

Eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta ortaokul ve Anadolu lisesi öğrencilerimiz kendi aralarında İngilizce seviye belirleme sınavına alınır ve bu sınav sonucuna göre kurlar belirlenir. (1. kur, 2. kur gibi) Bu kurlarda İngilizce seviyesi aynı olan öğrenciler birlikte öğrenim görürler yani aynı kurda 6. sınıf öğrencisi ile 8. sınıf öğrencisi birlikte, 9. sınıf öğrencisi ile 11. ve 12. sınıf öğrencisi birlikte öğrenim görebilir.

Cambridge Üniversitesi kaynakları ile İngilizce eğitimi alan öğrencilerimiz her yıl Cambridge Üniversitesi yetkililerinin Türkiye genelinde uyguladıkları yazılı ve uygulamalı sınavlara da katılarak Türkiye genelinde gelişimlerini görme imkanı yakalarlar.

Okulumuz Anadolu Lisesinde 9. ve 10. sınıflarda ders programı yabancı dil (İngilizce) ve YGS ağırlıklı olarak, 11. ve 12. sınıflarda LYS ağırlıklı olarak planlanır ve uygulanır.

Öğrencilerimizin konu eksikleri etütler, birebirler ve hafta sonu hazırlık kursları ile giderilir.

Birebir ve Etüt Destekli 7 Gün Eğitim!

Lise sınav tarihleri için lütfen tıklayınız…